Scurt istoric al liceului

Trecut

În anul 1990, prin Hotărârea Guvernului nr. 521/1990 s-a aprobat separarea Liceului industrial „Nicolae Iorga” Brăila în două unităţi independente: Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” şi Grupul Şcolar Construcţii De Maşini “Şantierul Naval” Brăila, cu sediul în strada Petru Maior nr. 20. La acel moment, Grupul Școlar a preluat şi a continuat pregătirea în domeniul industrial a claselor de liceu, şcoală profesională şi şcoală de maiştri. Denumirea de Grup Şcolar Industrial „Anghel Saligny” a fost atribuită, la dorinţa întregului colectiv al şcolii, prin Ordinul ministrului învăţământului şi ştiinţei nr. 644/21.06.1991.Prin Decizia Inspectorarului Şcolar Judeţean Brăila nr. 217/31.08.1998 s-a hotărât integrarea Şcolii nr. 12 în Grupul Şcolar Industrial „Anghel Saligny”, realizându-se un grup şcolar cu acelaşi nume, cu clasele I-XII şi cu clase de şcoală profesională, sediul şcolii fiind mutat în strada G-ral Eremia Grigorescu, nr. 32.Prin Decizia Inspectorarului Şcolar Judeţean Brăila nr. 950/31.08.2012, numele şcolii se schimbă din Grupul Şcolar Industrial „Anghel Saligny”, în Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”. În acelaşi an, Grădiniţele nr. 21 şi nr. 23 au fost preluate de Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”. Tot în anul 2015 a debutat, conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, clasa pregătitoare, parte a învăţământului primar, şi s-a reintrodus şcoala profesională. La 01.09.2015, Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” a cuprins, ca structură, Şcoala Gimnazială „Constantin Sandu Aldea”.

Prezent

Actualmente, Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny” Brăila se prezintă ca un liceu tehnologic, cu următoarele nivele de învățământ: primar, gimnazial, liceal (zi și seral), filieră tehnologică, și învățământ profesional (ÎTP 3). În anul școlar 2021 – 2022, procesul instructiv-educativ este asigurat de o echipă didactică formată din 47 cadre didactice (42 titulari, 4 angajați calificați pe perioadă determinată, 1 angajat necalificat).

©2024 Liceul Tehnologic Anghel Saligny Braila School Zone | Dezvoltată de Rara Theme. Propulsată de WordPress.